Även om jag ända sedan jag var barn alltid hade känt ett stort obehag kring mörker, […]